about_02

אודות

משרד קלינמן נאור ושות' עוסק בתיקי ליטיגציה מורכבת במגוון תחומים משפטיים, ובהם התחום האזרחי והמסחרי, התחום הפלילי (צווארון לבן) והתחום המינהלי.

בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, המשרד מייצג בתיקי ליטיגציה בעלי מורכבות מיוחדת במגוון סכסוכים מסחריים, מאבקי שליטה בחברות, תביעות קיפוח ותביעות בעלי מניות בחברות, תביעות ייצוגיות, תביעות מתחום הקניין הרוחני ועוולות מסחריות, תביעות מתחום הגבלים עסקיים, תביעות לשון הרע ועוד. המשרד מייצג נושאי משרה וחברות פרטיות וציבוריות בהקשר להיבטים שונים הנוגעים לפעילות החברה, לרבות תביעות נגזרות נגד בעלי מניות ונושאי משרה והליכי אכיפה מנהלית. המשרד מעניק ללקוחותיו גם ייעוץ וליווי משפטי במסגרת הליכים המתנהלים מחוץ לתחומי ישראל, וכן ייעוץ וטיפול בסכסוכים מורכבים שטרם הגיעו להליכים משפטיים.

בתחום הפלילי (צווארון לבן), המשרד מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן (ובהם גם אישי ציבור בתפקידים בכירים), וזאת החל משלב החקירה ועד לסיום ההליכים בעניינם.

המשרד מייצג אנשי ציבור בכירים וגופים ציבוריים בפני ועדות חקירה ובהליכים בפני מבקר המדינה, וכן מייצג בתחום המשפט המנהלי ודיני מכרזים.

עורכי הדין קלינמן ונאור מובילים בעצמם את הטיפול בתיקים, בסיוע צוות עורכי הדין של המשרד.

המשרד מטפל במספר מוגבל של תיקים ושם דגש על טיפול מקיף, יסודי, אישי וישיר של עורכי הדין קלינמן ונאור בתיקים השונים, תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים.

ENGLISH